Câu hỏi của giáo viên

0

Bạn tham gia

0

Trả lời

Tại sao không chia sẻ màn hình được?

Để chia sẻ màn hình khi dạy...

1

Bạn tham gia

1

Trả lời

0

Bạn tham gia

0

Trả lời

Đăng kí học thử như thế nào ?

Lớp học thử sẽ được giáo viên đăng ký tại từng phòng học. Bạn có thể lựa chọn các phòng học cho phép học thử để có thể tham gia khóa học thử đúng giờ.

Top
1
Nhắn tin với chúng tôi!