Chính sách quyền riêng tư

Phòng học trực tuyến là dịch vụ cung cấp phòng học trực tuyến dành cho các giáo viên, giảng viên, gia sư kết nối đến các học sinh của mình được quản lý bởi Công ty cổ phần công nghệ VN3C và Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Goldkids Việt Nam. Bằng việc truy cập website phonghoctructuyen.com và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng tám năm 2018. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật.

Phạm vi

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về quý vị.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía quý vị. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi quý vị truy cập Trang thông tin điện tử hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán của quý vị (như số thẻ tín dụng của quý vị, tên chủ thẻ và ngày hết hạn của thẻ). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về kế hoạch giảng dạy của quý vị, các thông báo mới về phòng học của quý vị.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về quý vị là bắt buộc để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp từ Phonghoctructuyen.com cũng như các đối tác của Phonghoctructuyen.com và tận hưởng các lợi ích khác khi là thành viên đã đăng ký. Ví dụ: chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể tạo và tham gia các phòng chọ, tham gia các diễn đàn thảo luận, gửi nội dung trên phonghoctructuyen.com qua thư điện tử cho bản thân hoặc người khác, truy cập bản tin và nội dung lập kế hoạch du lịch dành riêng cho thành viên và tham gia khảo sát, các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng. Ngoài ra, một số thông tin là bắt buộc để quý vị có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc khởi tạo các giao dịch khác trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của quý vị, thông tin xác định thiết bị của quý vị và lịch sử duyệt trang thông tin điện tử trong phạm vi thông tin đó đề cập đến quý vị.

Thông tin về người khác
Quý vị sẽ có cơ hội cung cấp thông tin về địa chỉ liên hệ và thông về phòng học cho những người khác thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nếu quý vị tạo phòng học tại Phonghoctructuyen.com và đặt chỗ cho học sinh, quý vị sẽ cần gửi thông tin cá nhân của người đó. Quý vị phải có sự đồng ý của những cá nhân đó trước khi cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân của họ vì mọi quyền truy cập để xem hoặc sửa đổi thông tin của họ sẽ chỉ được thực hiện thông qua tài khoản của quý vị.

Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị. Ví dụ: nếu quý vị truy cập Phonghoctructuyen.com bằng cách “nhấp chuột” từ một trang thông tin điện tử do một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi điều hành và quý vị đã đăng ký với đối tác đó thì thông tin về quý vị đã được quý vị cung cấp cho đối tác đó có thể được chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về địa chỉ liên hệ và thông tin nhân khẩu. Một ví dụ khác: nếu quý vị truy cập các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội thông qua Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc trước khi vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên người dùng, mật khẩu và thông tin khác của quý vị được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng trong tương lai của mình để cải thiện và cá nhân hóa việc quý vị sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi phù hợp với các nguyên tắc được trình bày trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Cookie và các công nghệ web khác
Chúng tôi thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như tín hiệu web). Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tự động lưu giữ vào trong máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị khi bạn truy cập hầu hết các trang web. Chúng được trình duyệt Internet của quý vị lưu trữ. Cookie có chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của quý vị. Trình duyệt của quý vị sẽ gửi các cookie này trở lại trang thông tin điện tử mỗi lần quý vị truy cập lại, nhờ đó trang thông tin điện tử có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị và cá nhân hóa cũng như cải thiện trải nghiệm trang thông tin điện tử của quý vị.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các loại cookie và các công nghệ tương tự (chẳng hạn như tín hiệu web) mà chúng tôi sử dụng trong Chính sách về Cookie và Công cụ Chấp thuận Cookie của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về cookie nói chung, bao gồm cách tìm hiểu loại cookie đã được cài đặt trên thiết bị của quý vị cũng như cách quản lý và xóa cookie tại các trang thông tin điện tử như www.allaboutcookies.org và www.youronlinechoices.eu

Giúp chúng tôi nhận diện trình duyệt của quý vị như là người dùng đã từng truy cập, lưu và ghi nhớ mọi tùy chọn/lựa chọn ưa thích có thể đã được cài đặt trong khi trình duyệt của quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi. Ví dụ: nếu quý vị đăng ký trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin đăng ký của quý vị, nhờ đó quý vị không cần đăng nhập trang thông tin điện tử của chúng tôi mỗi lần quý vị truy cập. Chúng tôi cũng có thể ghi lại mật khẩu của quý vị trong cookie, nếu quý vị chọn ô có nội dung "Duy trì đăng nhập trên máy tính này trừ khi tôi đăng xuất." Xin lưu ý rằng nhận dạng thành viên, mật khẩu và mọi dữ liệu khác liên quan đến tài khoản có trong các cookie này được mã hóa để đảm bảo việc bảo mật.

Giúp chúng tôi tùy chỉnh nội dung, trải nghiệm và các quảng cáo cung cấp cho quý vị trên trang thông tin điện tử, các Ứng dụng của chúng tôi và trên các trang thông tin điện tử khác trên mạng Internet. Ví dụ: khi quý vị truy cập một trang thông tin điện tử, chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của chúng tôi sẽ tự động cài đặt một cookie để nhận diện trình duyệt của quý vị khi quý vị duyệt Internet và cung cấp cho quý vị thông tin và quảng cáo dựa trên sở thích rõ ràng của quý vị. Xem mục Hiển thị quảng cáo/Lựa chọn của quý vị để biết thêm thông tin về nguyên tắc quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn của quý vị.
Giúp đánh giá và nghiên cứu tính hiệu quả của các tính năng và sản phẩm, quảng cáo và thông tin liên lạc qua thư điện tử (bằng cách xác định các thư điện tử mà quý vị đã mở và thực hiện thao tác).
Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý vị biết cách ngăn chặn trình duyệt của quý vị chấp nhận cookie mới, cách cài đặt để trình duyệt thông báo cho quý vị khi quý vị nhận cookie mới hoặc cách vô hiệu hóa các loại cookie không cần thiết. Xin lưu ý rằng nếu quý vị từ chối chấp nhận cookie, quý vị có thể không truy cập được nhiều công cụ du lịch mà các trang thông tin điện tử của chúng tôi cung cấp.

Các trang thông tin điện tử của chúng tôi cũng có thể sử dụng Tín hiệu web (còn gọi là gif trống, thẻ pixel hay Web bug), là những hình đồ họa siêu nhỏ có mã định danh duy nhất, có chức năng tương tự như cookie, được đặt trong mã của một trang thông tin điện tử. Chúng tôi sử dụng tín hiệu web để theo dõi các kiểu lưu lượng của người dùng từ một trang thông tin điện tử của chúng tôi đến một trang thông tin điện tử khác, để gửi hoặc giao tiếp với cookie, để biết được liệu có phải quý vị truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi từ một quảng cáo trực tuyến hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hay không và để cải thiện hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng tín hiệu web để giúp chúng tôi hiểu được người nhận đã mở những thư điện tử nào và để theo dõi lưu lượng, các hành động của người truy cập trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của nội dung và các sản phẩm khác của chúng tôi.

Top
1
Nhắn tin với chúng tôi!