Điều kiện tham gia

Phonghoctructuyen.com hoan nghênh tất cả đơn vị giáo dục và các cá nhân tham gia giảng dạy. Điều kiện quan trọng nhất để sử dụng Phonghoctructuyen.com với tư cách giảng viên là bạn hoặc tổ chức của bạn phải thực sự tổ chức khóa học đã được đăng kí với Phonghoctructuyen.com

Khi tham gia Phonghoctructuyen.com, bạn có trách nhiệm như tất cả các tổ chức khác trong việc duy trì mạng lưới khóa học hiệu quả, tiện lợi và thân thiện đối với người học.

Bạn giữ trách nhiệm với toàn bộ học sinh của mình trong việc sử dụng Phòng học trực tuyến và hỗ trợ học sinh nếu có các biến cố phát sinh.

 

Top
1
Nhắn tin với chúng tôi!