Hướng dẫn chọn giáo viên

Để lựa chọn giáo viên đúng với ý định của học sinh quý vị vui lòng truy cập đường dẫn giáo viên từ thanh Menu

Menu giáo viên

Tại màn hình danh sách giáo viên, quý vị vui lòng lựa chọn đúng giáo viên của mình từ danh sách để có thể theo dõi các khóa học mà giáo viên này đang giảng dạy

Màn hình danh sách giáo viên

Khi lựa chọn được đúng khóa học mình muốn tham gia, quý vị vui long click vào tham gia lớp học để nhận lịch học và thông báo khóa học

Màn hình tham gia khóa học

Top
1
Nhắn tin với chúng tôi!