Hướng dẫn nhận lương

Giáo viên cần bổ sung đầy đủ các thông tin: Thẻ ngân hàng mà mình sử dụng, cách thức thanh toán tại thông tin cá nhân giáo viên. Phòng học trực tuyến sẽ căn cứ vào thông tin của giáo viên để chuyển tiền đến tài khoản của giáo viên

Top
1
Nhắn tin với chúng tôi!