Quy định hoàn tiền

Học sinh tham gia phòng học trực tuyến sẽ được phòng học trực tuyến hoàn tiền trong các trường hợp:

- Hoàn 100% học phí nếu khóa học bị hủy bỏ khi chưa bắt đầu do chưa tuyển dụng đủ học sinh hoặc do lý do khách quan mà giáo viên không thể tham gia giảng dạy được. 

- Hoàn học phí tương ứng với số buổi học chưa tham gia nếu khóa học bị hủy bỏ khi đang diễn ra do trường hợp bất khả kháng

- Người học sẽ không được hoàn tiền với bất kì lí do nào khác.

*Học phí sẽ được hoàn trả có thể được tiếp tục sử dụng để tham gia các khóa học khác trên Phonghoctructuyen.com

Top
1
Nhắn tin với chúng tôi!