Tiêu chuẩn khóa học

Để đáp ứng được phòng học đạt tiêu chuẩn, giáo viên buộc phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu của phòng học khi tham gia bao gồm các tiêu chí sau

1. Tên khóa học: Tên khóa học phải nêu được lên nội dung của khóa học 

2. Mục đích khóa học: Là mô tả về khóa học như: học sinh sẽ học được gì từ khóa học? Đối tượng học sinh là ai? Yêu cầu để có thể tham gia vào khóa học này là gì?

3. Nội dung của khóa học: Giới thiệu chi tiết về khóa học bao gồm nội dung, phương pháp giảng dạy…

Nêu những lợi ích mà học sinh sẽ nhận được qua khóa học và lý do tại sao lại cần học khóa học này

4. Hình ảnh đại diện hoặc video giới thiệu cho khóa học: Ảnh đại diện kích cỡ 800 x 600 px, thuộc 1 trong các định dạng sau: .jpeg, .jpg hoặc .gif

5. Thời lượng mỗi buổi học: Giáo viên cần đề ra thời gian giảng dạy cho mỗi buổi học, tối thiểu là 30 phút. Thường là 90 phút đến 120 phút

6. Giá tiền dành cho khóa học: Giá tiền khóa học được tính dựa trên số tiền mỗi buổi học x với số buổi học. Giáo viên tự cân đối với số buổi học để đưa ra giá trị cho khóa học.

7. Hoàn thành khóa học: Giáo viên phài cam kết dạy đủ số buổi, đúng giờ, đúng ngày tại các phòng học đã đăng ký tại Phonghoctructuyen.com 

Trong trường hợp giáo viên không tham gia dạy đủ số buổi quy định hoặc do các trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ có phương án thông báo và xử lý đối với giáo viên

 

Top
1
Nhắn tin với chúng tôi!